Rodzicu, czy zastanawiasz się czasami, czy powinieneś zapisać swoją pociechę do logopedy? Córka sąsiadki uczęszcza na terapię. W przedszkolu słyszałeś, jak mamy wymieniały się spostrzeżeniami dotyczącymi postępów w rozwoju mowy bądź korekcji wad wymowy. Fakt, synek trochę przekręca wyrazy, zamiast „kaczka” mówi „tacta”, ale myślisz sobie, że przecież ma „dopiero” 4 lata, na pewno wszystko się zaraz unormuje, jest jeszcze mały.

Niestety jest to błędne myślenie. Dziecko nie wyrośnie z wad wymowy. W wieku czterech lat zamiana głoski K na T jest uznawana za wadę, która wymaga jak najszybszej korekty.

W jakich przypadkach warto skonsultować się z logopedą?

  • Dziecko ślini się i funkcjonuje ze stale otwartymi ustami. Na co dzień oddycha ustami.
  • Po ukończeniu pierwszego roku życia nie wypowiada sylab ani najprostszych słów np. baba, mama
  • Pomimo ukończenia drugiego roku życia wypowiada tylko kilka podstawowych słów. Nie łączy słów w proste zdania np. Mama daj am.
  • Kiedy mówi wysuwa język między zęby np. w wyrazach takich jak: smok, zima, namiot, Zuzanka.
  • Dziecko przez dłuższy czas miało problem z przerośniętymi migdałami gardłowymi i/lub trzecim migdałem. Teraz jest świeżo po zabiegu usunięcia.
  • Jest w wieku między piątym, a siódmym rokiem życia, a w jego wymowie nie słychać prób wypowiadania głoski R.
  • Ukończyło cztery lata, a głoski K, G zastępowane są przez T, D. Ponadto głoski S, Z, C, DZ zastępuje głoskami Ś, Ź, Ć, DŹ, a głoska L zastępowana jest J.
  • Trzylatek nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie używa gestu wskazywania palcem, nie rozumie kierowanych do niego poleceń, wykazuje zachowania ze spektrum autyzmu.
  • Dziecko zaczyna się jąkać.
  • Dziecko śpi z otwartymi ustami, w nocy chrapie i ślini poduszki.

Rodzicu to Ty najlepiej znasz swoje dziecko. Jeśli zauważysz cokolwiek niepokojącego w rozwoju mowy swojego dziecka uznaj to za sygnał alarmowy i nie zwlekaj z podjęciem szybkiej interwencji. Z wad wymowy się nie wyrasta.

Tekst dostarczył właściciel gabinetu logopedycznego Nauka Wymowy https://www.naukawymowy.pl/ – logopeda, neurologopeda, pedagog.