Usuwanie manganu, znacznie trudniejsze niż uzdatnianie wody pod kątem żelaza, wymaga stosowania specjalistycznych metod. Jest ono uzależnione od składu surowej wody, indywidualnych preferencji użytkowników, czy choćby warunków panujących w gospodarstwie domowym. Sprawdź, na czym polega!

Usuwanie manganu z wody ze wstępnym napowietrzaniem

Stosowanie urządzeń wykorzystujących wstępne napowietrzanie wody jest jedną z najpopularniejszych metod usuwania manganu. Wykorzystuje się w tym przypadku reakcję manganu z tlenem, podczas której dochodzi do zamiany formy rozpuszczalnej manganu (II) na nierozpuszczalną (IV).

Do regeneracji nie trzeba stosować żadnych dodatkowych środków chemicznych, więc metoda nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Proces płukania złoża wymaga jedynie wody, a samo urządzenie jest tanie w utrzymaniu. Przeczytaj: Ecoperla Oxytower – niezwykła nowość do usuwania żelaza i manganu.

Usuwanie manganu z wody na złożach jonowymiennych

Mangan można też usuwać z wody za pomocą niektórych rodzajów złóż jonowymiennych. Do zatrzymania metali dochodzi w procesie wymiany jonowej, podczas której redukowany jest stopień twardości wody. Nie zaleca się jednak stosowania zmiękczaczy wody do redukcji stężenia manganu i żelaza ponieważ żywica jonowymienna szybko wytraca swoje właściwości, przez co wymaga częstszych regeneracji. W praktyce jest to po prostu nieopłacalne.

Na rynku można znaleźć specjalne mieszanki złóż efektywnie usuwające nadmiar żelaza i manganu. Są one wykorzystywane np. w stacjach wielofunkcyjnych dedykowanych do usuwania nawet pięciu zanieczyszczeń jednocześnie (żelazo, mangan, jon amonowy, związki organiczne oraz wysoki stopień twardości wody).

Usuwanie manganu na złożu regenerowanym nadmanganianem potasu

Usuwanie manganu z wody może też przebiegać na złożach regenerowanych nadmanganianem potasu. Dużą popularnością cieszy się w tej kategorii rozwiązań zielony glaukonit, czyli popularny Greensand. Jego właściwości pozwalają na wymianę jonową, ale proces jest zbliżony do redukcji manganu na złożach ze wstępnym napowietrzaniem wody.