Logopeda to specjalista, który pomaga ludziom posiadającym trudności i zaburzenia mowy w ich zwalczaniu. Wady w wymawianiu głosek czy wyrazów są zróżnicowane i mogą być podzielona na kilka rodzajów. Z tego powodu często specjalizuje się on w określonych dziedzinach, na przykład praca z osobami upośledzonymi, jąkającymi się, bądź mającymi tylko drobne trudności w czytaniu i pisaniu.

Na czym polega terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczna polega najpierw na wykryciu, na czym dokładnie polega wada. Jest to możliwe dzięki rozpoznaniu stanu oraz poziomu zaburzeń podczas choroby. Następnie ustalany jest program terapii. Powinna być ona dostosowana nie tylko do poziomu, bądź rodzaju zaburzeń, ale również wieku pacjenta.

Bardzo ważnym aspektem jest nawiązanie dobrego kontaktu z osobą, która ma być poddana leczeniu. Z tego powodu logopeda powinien umieć skutecznie dotrzeć do każdego pacjenta. Jest bardzo potrzebne między innymi po to, aby móc przekonać pacjenta, że żmudna praca (którą powinien on wykonywać także poza zajęciami – przez cały czas) ma sens i przyniesie efekty. Oczywiście lekarz sam nie powinien mieć wady wymowy, a ponadto kluczowe znaczenie ma dobry słuch.

Ćwiczenia logopedyczne

Wykorzystując odpowiednie ćwiczenia wymowy, specjalista stopniowo poprawia jakość wypowiadanych słów przez pacjenta. Ćwiczenia dzielą się na rozwijające aparat oddechowy, fonacyjny oraz artykulacyjny. Dlatego przykładowo, ważne jest, aby dziecko wdychało powietrze przez nos, a wydychało przez usta – gwarantuje to prawidłową pracę aparatu artykulacyjnego.

Czego spodziewać się u logopedy?

Gabinet logopedyczny może być umieszczony nie tylko w poradniach logopedycznej, czy psychologiczno-pedagogicznej, ale również w szkołach, przedszkolach, czy ośrodkach dla dzieci z uszkodzonym słuchem. Trzeba pamiętać, że najważniejszą częścią jest sam logopeda – to jego ćwiczenia mają pomóc leczonej osobie zacząć poprawnie mówić. Autor strony Logopeda Łódź podkreśla, że gabinet logopedyczny należy wyposażyć w lustro, aby pacjent mógł widzieć swoje odbicie podczas pracy z układem wymowy.

Jakie są popularne wady wymowy?

Rozpoznanych wad wymowy jest bardzo dużo, więc warto skupić się na tych, które statystycznie występują najczęściej. Przede wszystkim, u wielu osób występuje jąkanie, które jest uciążliwą dolegliwością. Ponadto, często pacjenci borykają się z Rotacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „R”, która bywa zastępowana przez „j”, lub „i. Jedną z najbardziej popularnych wady wymowy jest też Sygmatyzm, charakteryzujący się błędami w wypowiadaniu głosek ś,ź,ć,dź; syczących, s,z,c,dz, jak również szumiących sz,ż,cz,dż. Innymi popularnymi wadami wymowy są Kappacyzm – zła wymowa głoski „k”, Gammacyzm – błędy w wymowie litery „g”, czy Lambacyzm – wynikająca z problemów u dzieci z pionizacją języka wada w artykulacji głoski „l”.

Praca nad wymową daje efekty

Warto podjąć walkę z wadami wymowy. Jest ona często długa, żmudna i pracochłonna. Jednak końcowy efekt jest wart nawet bardzo dużego wysiłku. Uwolnienie się od problemów z mową pozwala na podniesienie jakości komunikacji z innymi ludźmi. Pozwala w jasny sposób przedstawić swoje myśli i uczestniczyć w rozmowach. Dodatkowo, wzmacnia poczucie pewności siebie u osoby, która wyleczyła się z zaburzeń wymowy. Kto wie, może dzięki temu będzie można odkryć talenty wcześniej ukryte, takie jak na przykład umiejętność pięknej recytacji, czy zdolności oratorskie?

Materiały o podobnej tematyce znajdziesz na łamach bloga logopedycznego. Warto sprawdzić!