Uzdatnianie wody to szereg czynności technologicznych ukierunkowanych na uzyskanie wymaganych właściwości oczyszczanej wody. Uzdatnianie wody to szerokie pojęcie mieszczące w swojej definicji zarówno małe systemy filtracyjne jak i duże przemysłowe stacje uzdatniania wody.

Niezależnie od skali przedsięwzięcia proces uzdatniania wody zawsze opiera się na doborze odpowiednich elementów ciągu technologicznego mających zagwarantować uzyskanie wody o ściśle określonych parametrach. Filtracja wody realizowana może być na różne sposoby m.in.: mechaniczna, chemiczna, łączona itp. Mechaniczne metody filtracji wody opierają się na zastosowaniu porowatych powierzchni o odpowiednio dobranej średnicy oczka przez które wymusza się przepływ wody (najczęściej przy wykorzystaniu ciśnienia w sieci wodociągowej). Przykład takiego uzdatniania to np. filtry do wody z wkładami polipropylenowymi i membrany osmotyczne.

Chemiczne uzdatnianie wody (link) to m.in. wymiana jonowa, koagulacja, adsorpcja. Przykładem chemicznej filtracji wody może być zmiękczacz wody wypełniony złożem jonowymiennym, regenerowany wodnym roztworem soli NaCl. Każda z metod jest realizowana w odmienny sposób i charakteryzuje się różną skutecznością. Z tego powodu tworząc stację uzdatniania wody bardzo często łączy się wspomniane metody uzyskując doskonałe rezultaty. Uzdatnianie wody jest więc procesem wieloetapowym, wymagającym stosowania zróżnicowanych metod filtracyjnych. Specyfika tematu filtracji wody wymusza zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego zagadnienia i gwarantuje uzdatnienie wody zgodne z założonymi wymogami.