Systemy odwróconej osmozy RO oparte są na naturalnym zjawisku występowania różnicy ciśnienia pomiędzy cieczami o różnych stężeniach oddzielonymi błoną półprzepuszczalną.

Jest to tzw. ciśnienie osmotyczne. Z uwagi na stosunkowo niewielkie różnice ciśnień w naturalnym zjawisku systemy RO opierają się na procesie odwrotnym, w którym występuje zewnętrzne źródło ciśnienia (ciśnienie sieci wodociągowej). W procesie takim występuje przesączanie płynu o większym stężeniu zanieczyszczeń do płynu o niższym stężeniu. W taki sposób otrzymujemy bardzo wysoką dokładność filtracji. Filtrowane są niepożądane substancje takie jak m.in.: żelazo, mangan, twardość ale także bakterie chorobotwórcze.

Odwrócona osmoza Puricom Stella

Odwrócona osmoza Puricom Stella

Jakość wody wynikowej bliska jest wodzie demineralizowanej (przewodność rzędu kilkunastu mikro Siemensów na cm2). Bardzo często, do celów spożywczych instaluje się dodatkowe mineralizatory, które uzupełniają mikroelementy odfiltrowane podczas przenikania wody przez membranę osmotyczną. Wadami systemu odwróconej osmozy są przede wszystkim duży odrzut wody (co najmniej 50%, nawet przy wykorzystaniu pomp podnoszących ciśnienie) oraz stosunkowa niewielka wydajność (dlatego często do systemów RO dodawane są zbiorniczki buforowe magazynujące przefiltrowaną wodę). Obecnie filtry oparte na zjawisku odwróconej osmozy są bardzo popularne i występują w szerokim zakresie wydajności.