Firma Transhelsa zajmuje się przede wszystkim działaniami związanymi z kondycjonowaniem wody przemysłowej przy użyciu specjalistycznych środków chemicznych. Jednak w jej ofercie znajduje się również czyszczenie, konserwacja oraz serwisowanie wodnych instalacji przemysłowych.

Kondycjonowanie wody dla przemysłu

Transhelsa działa na rynku już od ponad czterdziestu lat, zdobywając cenne doświadczenie, udoskonalając swoje produkty i poszerzając ofertę oraz obszar działań. Wysoki poziom usług spowodował, że jest to firma znana zarówno w Polsce, jak i w wielu europejskich krajach. Jednym z najważniejszych produktów jest tutaj hydrogel, to znaczy środek na bazie krzemianu, który kondycjonuje wodę pitną i grzewczą. W ofercie można znaleźć także: oxodes, biozid, ro-clean, spezialgel, transophos i transofit. Oprócz środków chemicznych zajmujących się chemiczną korekcją wody firma skupia się także na tym, by świadczyć swoim klientom usługi oparte na indywidualnie dopasowanych rozwiązaniach technologicznych. W ofercie jest także obsługa serwisowa. Dzięki takim działaniom kondycjonowanie wody może odbywać się zarówno w dużych, jak i małych oraz średnich zakładach przemysłowych. Należy zwrócić uwagę na to, że oprócz wymienionych powyżej produktów i usług, firma może zapewnić pomoc we wstępnym uzdatniania wody „surowej”. W tym wypadku najważniejsze staje się dopasowanie odpowiedniego urządzenia filtracyjnego oraz stacji uzdatniającej. Wśród typów filtracji znaleźć można tutaj: zmiękczanie wody, filtrację mechaniczną, demineralizację na jonitach, odwróconą osmozę, a także odżelazianie i odmanganianie wody.

Kamień kotłowy – jak można z nim walczyć?

Ten rodzaj kamienia pojawia się przez twardą wodę, a dokładniej w wyniku rozkładu magnezu i wapnia. Występuje głównie we wnętrzach kotłów i innych bojlerów wodnych, ale także w urządzeniach które wykorzystują gorącą parę wodną. Kamień ten zmniejsza wydajność urządzeń, gdyż powoduje problemy w działaniu instalacji – skutkuje to stratami energii cieplnej (bo utrudnione jest jej przewodzenie). Tym samym zwiększone jest samo zużycie energii (bo potrzeba jej więcej niż w kotłach bez kamienia), co generuje dodatkowe koszty. W skrajnych przypadkach zmniejszenie światła przepływu zaczyna skutkować różnicami w poziomie wody, co ostatecznie prowadzi do awarii instalacji albo urządzeń. Taka awaria może zaszkodzić pracy całego przedsiębiorstwa produkcyjnego – zatrzymując wszystkie prace. Jednym ze sposobów na pozbycie się problemu kamienia kotłowego, jest obniżenie twardości wody przy pomocy uzdatniających ją urządzeń filtracyjnych. Jednak takie rozwiązanie nie jest skuteczne w 100%, gdyż na ścianach kotłów pracujących z bardzo dużymi ilościami wody i tak będą pojawiać się różnego rodzaju zanieczyszczenia. Tak więc, aby kocioł działał bez żadnych przeszkód, niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków chemicznych (zapewnianych oczywiście przez firmę Transhelsa). Takie preparaty sprawdzą się także wtedy kiedy kamień kotłowy na ścianach kotła już powstał – na przykład na wskutek wcześniejszych zaniedbań.

Czy parametry wody są aż tak istotne?

Do parametrów wody zalicza się:

  • zawartość tlenu,
  • zawartość wapnia i magnezu,
  • zawartość żelaza,
  • stopień kwasowości,
  • przewodność.

Wymieniając je, mówi się o jakości wody. Aby instalacje grzewcze działały prawidłowo i przez długi czas należy zwracać bardzo dużą uwagę, by parametry te były właściwe. Oznacza to, że muszą one mieścić się w normach granicznych, jakie zalecane są przez producentów konkretnych urządzeń. I tak na przykład przewodność (w temperaturze 25 stopni Celsjusza) nie może być wyższa niż 800μS/cm, a stopień kwasowości wody uzdatnionej musi mieścić się w zakresie od 7 do 8,5 pH. Kiedy znajdująca się w kotle woda nie spełnia tych i innych parametrów konieczne jest jej kondycjonowanie – najczęściej zarówno przy pomocy urządzeń filtracyjnych, jak i środków chemicznych (takich jak np. hydrogel czy transofit). Ważne jest także wyczyszczenie kotła ze stałych zanieczyszczeń, którymi najczęściej okazuje się być kamień kotłowy.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak Transhelsa Polska eliminuje kamień kotłowy w przemyśle?